dimarts, 31 de maig del 2016

CULTURA. QUÈ ÉS?

CULTURA. QUÈ ÉS?

Mentre que la societat té una idea pròpia i particular sobre la cultura, que es veu reflectida en el dia a dia, sembla que aquesta concepció que tenim d'ella és totalment errònia. Així nosaltres considerem quelcom cultural el que fa referència a les arts (cinema, pintura etc.) de la mateixa manera que considerem una persona culta aquella que es passa el dia llegint, que viatja molt i coneix món o una que es dedica a fer pel·lícules. Però una vegada endinsat en el món de l'antropologia cultural aquesta concepció sobre la cultura es desfà com un castell de cartes. És estrany comprovar com molts dels conceptes que socialment hem assimilat i dels quals tenim una concepció i una idea formada acabem per comprovar que tot allò no és tal i com pensàvem.
Si considerem que la cultura està en els objectes, confonem les “cultures” (la literatura o el cinema) amb els agents (els literats o els artistes) i, a més, jerarquitzem les formes culturals, de manera que classifiquem les formes de cultura almenys en dos tipus: l’alta cultura (la música clàssica o la pintura contemporània) i la cultura popular, que, a més, relacionem amb les capacitats d’uns quants (en el primer cas) o de la majoria (en el segon). Això té implicacions importants per a la construcció de l’estatus social, és a dir, per a la distribució del poder en la societat, ja que, el que Bourdieu va anomenar capital cultural ens atorga una posició determinada en les relacions socials. Si això ho elevem a una escala superior, es considera que hi ha cultures avançades i estacionàries, cultures més “avançades” i cultures més “primitives”, en un exercici d’etnocentrisme que Lévi-Strauss va criticar amb duresa en el text Raza e Historia (1995).
Cada acció humana depèn en l’acabament de l’experiència social d’un agent concret que la posa en pràctica, d’un temps social concret d’aprenentatge, de la depuració d’una competència, d’un treball utilitzat a desenvolupar-la. I això marca diferenciacions entre les accions (Díaz de Rada, 2010, pàg. 197).

“Los cuadros, los libros, las obras de arte, esas cosas que llamamos «cultura» no son distintas de los tornillos, los raíles o las tuberías: para un antropólogo social no lo son.”
(Díaz de Rada (2010, pàg. 199))

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada